Szakmai oktatás, továbbképzés

Szakmai oktatás, továbbképzés, minőségbiztosítás

 

Társaságunk vezetése nagy hangsúlyt fektet az őrállomány folyamatos, kötelező jellegű szakmai képzésére.

Ezen tréningeken az általános, aktuális szakismereteken túl a konkrét megbízási helyre vonatkozó elméleti ismereteket és azok gyakorlati végrehajtását oktatjuk.

A minőségi szolgáltatás fenntartásának érdekében, Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a végrehajtó állomány anyagi megbecsülésére is. A korrekt alapbérezésen túl, havi rendszerességgel – célprémium formájában – jutalmat adunk a példamutatóan teljesítő munkatársaknak.

 

Minőségbiztosítás

 

Társaságunk vezetése kiemelten kezeli a Megbízónkkal történő, igény és szükség szerinti, folyamatos kapcsolattartást annak érdekében, hogy reálisan ítélhessük meg szolgáltatásunk színvonalát.

 

Fontosnak tartjuk a megfelelő

– munkafolyamat leírások,

– munkaköri feladat leírások,

– speciális utasítások,

– rendkívüli eseményre való intézkedési tervek,

– egyéb segédanyagok

meglétét,  amelyek megbízhatóan garantálják a szolgáltatási színvonal nívóját és szinten tartását és megbízható reagálást biztosítanak az esetlegesen bekövetkező biztonsági változásokra.

 

A minőségi szolgáltatás fenntartásának érdekében, Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a végrehajtó állomány anyagi megbecsülésére is.

A korrekt alapbérezésen túl, havi rendszerességgel – célprémium formájában – jutalmat adunk a példamutatóan teljesítő munkatársaknak.

 

Munkatársaink feladat ellátásának szintjét illetve a munkavégzésére kiható tényezőket (pld. közösségi, munkahelyi és családi körülményeinek változása) folyamatosan  kezeljük.

 

Oktatás

 

Szakmai oktatás, továbbképzés, minőségi orientáltság

 

Társaságunk vezetése nagy hangsúlyt fektet az őrállomány folyamatos, kötelező jellegű szakmai képzésére.

 

Ezen tréningeken az általános, aktuális szakismereteken túl a konkrét megbízási helyre vonatkozó elméleti ismereteket és azok gyakorlati végrehajtását oktatjuk.

 

Havi rendszerességgel a gyakorlatban szerzett ismereteinket munkatársainknak oktatjuk, tapasztalatainkat átadjuk az adott munkahely  sajátosságait figyelembe  véve.

 

Az országos láncú Megbízási helyek között folyamatos kapcsolatot tartunk a szolgálatvezetők szintjén, akik gyors tájékoztatást kapnak a vagyonvédelmi kockázatot jelentő személyekről, csoportokról, lopási eseményekről azok végrehajtási vagy elfogási módszereiről.

Ezeket a vagyonvédelmi hatékonyság növelése végett havonta oktatjuk illetve azonnali tájékoztatást adunk munkatársainknak a bekövetkezett biztonsági eseményekről.

 

Elméleti ismeretekkel és helyzetgyakorlatokkal bővítjük kollégáink szakmai tudását amely gyakorlatban történő, hatékony alkalmazását  rendszeres időközönként teszteljük és értékeljük.

Önvédelmi ismereteket a helyi igényeknek megfelelő szinten oktatjuk.

A tudásszint mérése a folyamatosan aktualizált szakmai teszttel történik.

Új munkatársaink felkészítését a régi, tapasztalt munkatársak mellett az elméleti és gyakorlati felkészítés valamint gyakorló szolgálatok kombinációjával oldjuk meg.

 

Kiemelten kezeljük a Megbízó igénye szerinti, helyi speciális ismeretek oktatását, elsajátítását. Továbbképzések esetén szükséges mértékben a konkrét megbízási helyre érvényes tematika szerint oktatunk.

 

Fontosnak tartjuk a  tűz-, katasztrófa elhárítási, környezetvédelmi, élet és vagyonmentési, elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítását és azok hatékony gyakorlati alkalmazását.

 

Szükségesnek tartjuk munkatársaink felkészítését  a napi munka  folyamatokat, normális működési, üzemelési rendet hátráltató, akadályozó vagy zavaró tényezők felismerésére, kezelésére.